Aner

 

Heilmann’s aner

 

Den ældste gren af familien Heilmann kan med sikkerhed føres tilbage til slottet Birstein i det sydlige Vogelberg  i Tyskland, hvor Wolf Ernst Heilmann var slotsforvalter. Han blev født ca. 1614. En gammel slægtsbog med levnedsbeskrivelser udarbejdet af Gerhard Heilmann i 1896, beskriver hvordan en gren af den tyske slægt Heilmann fandt rod i Danmark: En mand ved navn Johan Ernst, født 8. december 1651 i Birstein, som søn af Wolf Ernst Heilmann, drog mod nord efter 1678 og nåede det Oldenburgske i 1682 og i 1686 Slesvig, hvor han giftede sig med Anna Dorothea Krus, født 5. april 1657 i Mysunde, som datter af Hinrich Krus og hustru, Anna Selmer. Familien drog videre til Nordborg, kom til Nordborg Slot, hvor han var sekretær og hofråd hos hertugen. Brød op fra Als med hustru og 5 børn i 1701 og rejste til Hamborg og studerede kemi. Sønnen August Vilhelm bragte navnet Heilmann til at slå rod i Danmark.
Det ældste kendte led i stamtavlen på min moders side er imidlertid Hr. Mikkel Pedersen (ca. 1445) til slægtsgården Cane = Kannegård, senere (1768): "Rantzausgave", 7 km NV for Odder.


(kilder: Georg og Rita Kundwall,
Gerhard Heilmann og Thal-Jantzen).

 

 

Broløkke dengang

 

Frede Lauritzen & Tøse med Sten og Majken, Løvspringsvej i Ordrup, 1944.
(foto: Skat-Madsen)

 

 

 

Frede og krigen _

 

Under krigen var Frede (LA) efterretningsmand i modstands-  bevægelsen og var knyttet til en lille 6-mands celle i det nordlige København. Hjemmet i Ordrup var ofte præget af overnattende folk, der skulle skjules, bl.a. Hans Kirk (“Fiskerne”) med dæknavnet Sten, samt flere illegale englændere og amerikanere på vej til Sverige eller til møder. LA havde ved krigens afslutning flere bevogtningsopgaver, hvor han sammen med bl.a. lærerkollega Lomholt-Thomsen bevogtede tysksindende fanger, som var interneret på kommunens skoler.

Kort efter krigsafslutningen deltog LA i to Dansk Røde Kors hjælpekonvojer (+ en inspektionstur) til Beograd i Jugoslavien med lægeligt udstyr, 2. tur som convoyer.

 

Broløkke-silhouetten

 

 

Den store Broløkke-silhouet, udført af silhouetteur Franz Liborius Schmitz. Den er for mange år siden trykt som litografi i begrænset oplag hos Dyva & Jeppesen med farvet baggrund. Her finder man hele familien Utke (ca. 1820) fra gården Broløkke ved Hverringe, Viby Sogn, nær Kerteminde på Fyn med alle 13 børn. Faderen er Johan Frederik Utke (landmåler, søn af indvandrer fra Tyskland) og moderen er Sophie Hedevig, datter af pastor Heilmann, Kerteminde. Nr. 3 fra venstre på silhouetten er min tipoldemor, Adolphine Wilhelmine Charlotte Utke f. 1816, d. 1900. Hunden hed Bonceur.

 

Far _

 

 

Frede Lauritzen
(kaldt LA) (1905)
, søn af Gudrun Wenniche og hotelejer Lorenz Nielsen, Hotel Cosmopolite i København. Gudrun var ansat som sekretær på hotellet.

Frede blev født i "dølgsmål" i Århus og bagefter adopteret til DSB-funktionær Søren Lauritzen og hans hustru Sofie i Århus, hvor han fik en god, kærlig, kristen og retlinet opdragelse og pleje.
Frede Lauritzen blev student fra Århus Kathedral Skole og var ivrig FDF spejder en del af sin ungdom.

Han blev senere ansat som adjunkt på Vestre Borgerdyd Gymnasium, Helgolandsgade 6 i København, hvor han underviste i naturfag indtil han blev såkaldt “superlektor”.

Frede Lauritzen var også i mange år aktiv i bl.a. Danmarks Skiforbund, Naturfredningsrådet, Friluftsrådet og Dansk-Jugoslavisk Forening.

 

Anne Ulrikka og Frede blev gift i 1937. Forinden havde Frede været gift tre år med skuespillerinden Karen Martha Meyer (1911-1968).

Sten blev det førstefødte afkom  (1938) - nogle år efter fødtes Majken (Majken “Mikka” Heilmann bor 2021 i Århus bymidte og har tre voksne børn: Søren, Jeppe og Sofia).

Frede blev senere gift med arkitekt Eli Bold Storgaard, med hvem han fik mange gode og oplevelsesrige år med fast bopæl i Classens Have på Østerbro i København.

Frede er begravet i fællesgrav ved Knud Heines kors på “ø’en” ved Humlebæk Kirke - med udsigt til Hveen og Sverige.

 

Mor h

 

 

Anne Ulrikka Møller
(kaldt TØSE) (1916)
var datter af HRS Ejvind Møller (1891) og Esther Heilmann (1891). Tøse var den ældste af tre børn (Anne Ulrikka, Inger Arendse, Johan Ernst (Jau).

Ejvind Møller's far Ernst Møller var også advokat - lidt af en mystiker og filosof, der gik ind for højere kinesisk religiøs filosofi, men også var stærkt interesseret i det danske sprogs videreudvikling (bogudgivelser: "Oldmester", "Dansk Sprogavl").

Esther Heilmanns far hed Frederik Heilmann (1848), forpagter af præstegårdsjordene til Ejlby og ejer af Vigelsø i Odense Fjord.

Maleren Gerhard Heilmann har forsket i slægten og udgivet den rigt illustrerede bog “Slægten Heilmann”. Thal-Jantzen, som holdt til på Havreholm, har desuden udgivet en slægtsbog for “de ni søstre” og drengene på Broløkke-silhuetten.

Tøse blev efter skilsmisse fra Frede (1951) gift med en ungdomsven, teknikumingeniør Kjeld Larsen (direktør på Maskinfabrikken Rannie A/S), med hvem hun fik børnene Rikke (Njust) og Lars Ulrik Larsen (egen tegnestue), begge uddannede arkitekter. Majken forblev i hjemmet på Høyrups Alle i Hellerup  - Sten blev sendt på kostskole.

Tøse er begravet i fællesgrav på Tibirke kirkegård.

 

 

 

Billedserier

Diverse


Alle fotos på disse
billedsider:
©Sten Utke

Roma - i hælene på Thorvaldsen
Roma på godt og ondt
Toscana
Puglia, Italia
Colli Albani - Albanerbjergene
Campania, Italia

Lidt Sverige
Danmark dejligst
 

Willys Place i Vester Voldgade
Nødebo Kostskole i 50’erne
Tibirke Bakker
Klammerhøj i Tibirke Bakker
Gamle kuffertmærker
Billedbunken
Aner
Anegalleri
Surt og Sødt
 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Utke | Langebjergvej 204A | DK-3050 Humlebæk | 3025 4894