Aner

 

Heilmann’s aner

 

Den ældste gren af familien Heilmann kan med sikkerhed føres tilbage til slottet Birstein i Isenburger mellem Fulda og Frankfurt i Tyskland, hvor Wolf Ernst Heilmann var slotsforvalter. Han blev født ca. 1614. Det ældste kendte led i stamtavlen på min moders side er imidlertid Hr. Mikkel Pedersen (ca. 1445) til slægtsgården Cane = Kannegård, senere (1768): "Rantzausgave", 7 km NV for Odder.


(kilder: Georg og Rita Kundwall,
Gerhard Heilmann og Thal-Jantzen).

 

 

Broløkke dengang - idag er der kun rester af voldgraven tilbage.

 

Frede Lauritzen & Tøse med Sten og Majken, Løvspringsvej 1C, st.tv. i Ordrup, 1944.
(foto: Skat-Madsen)

 

 

 

Frede og krigen _

 

Under krigen var LA, som han blev kaldt, efterretningsagent i modstandsbevægelsen og var knyttet til en celle i det nordlige København. Hjemmet i Ordrup var ofte præget af overnattene folk, der skulle skjules, bl.a. Hans Kirk (“Fiskerne”), samt flere illegale englændere og amerikanere på vej til Sverige.

LA havde ved krigsafslutningen flere bevogtningsopgaver, hvor han sammen med lærerkollegaen Lomholt-Thomsen bevogtede tysksindende fanger, som var interneret på kommunens skoler.

1946 deltog han i to konvojer med Dansk Røde Kors til Beograd i Jugoslavien med lægeligt udstyr.

 

 

Frede og rejserne _

 

På Vestre Borgerdyd Gymnasium stiftede LA en populær rejseklub, der i mange år befordrede hundredvis af skolens elever på rejser overalt i Europa to gange om året.

Se rejsemål og årstal her:
 

 

De andre rejser:

 

Ud på egen hånd, med Eli Bold Storgaard eller med organisationer.

Broløkke-silhouetten

 

 

Den store Broløkke-silhouet, udført af silhouetteur Franz Liborius Schmitz. Den er for mange år siden trykt som litografi i begrænset oplag hos Dyva & Jeppesen med farvet baggrund. Her finder man hele familien Utke (ca. 1820) fra gården Broløkke ved Hverringe nær Kerteminde på Fyn med alle 13 børn. Faderen er Johan Frederik Utke (landmåler, søn af indvandrer fra Tyskland) og moderen er Sophie Hedevig, datter af pastor Heilmann, Kerteminde. Nr. 3 fra venstre på silhouetten er min tipoldemor, Adolphine Wilhelmine Charlotte Utke f. 1816, d. 1900. Hunden hed Bonceur.

 

Faderen _

 

 

Frede Lauritzen
(1905)
, søn af Gudrun Wenniche og hotelejer Lorenz Nielsen, Hotel Cosmopolite i København. Gudrun var ansat som sekretær på hotellet.

Frede blev født i "dølgsmål" i Århus og bagefter adopteret til DSB-funktionær Søren Lauritzen og hans hustru Sofie i Århus, hvor han fik en god, kærlig, kristen og retlinet opdragelse og pleje.
Frede Lauritzen blev student fra Århus Kathedral Skole og var ivrig FDF spejder en del af sin ungdom.

Han blev senere ansat som adjunkt på Vestre Borgerdyd Gymnasium, Helgolandsgade 6 i København, hvor han underviste i naturfag indtil han blev såkaldt “superlektor”.

Frede Lauritzen var også i mange år aktiv i bl.a. Danmarks Skiforbund, Naturfredningsrådet, Friluftsrådet og Dansk-Jugoslavisk Forening.

 

Anne Ulrikka og Frede blev gift i 1938. Forinden havde Frede været gift tre år med skuespillerinden Karen Meyer (1911-1968).

Sten blev det førstefødte afkom samme år - nogle år efter fødtes Majken (Majken “Mikka” Heilmann bor 2019 i Århus bymidte og har tre voksne børn: Søren, Jeppe og Sofia).

Frede blev senere gift med arkitekt Eli Bold Storgaard, med hvem han fik mange gode og oplevelsesrige år med fast bopæl på Strand-
boulevarden/Classensgade, Østerbro i København.

Frede er begravet i fællesgrav ved Knud Heines kors på “ø’en” ved Humlebæk Kirke.

 

Moderen h

 

 

Anne Ulrikka Møller
(kaldt TØSE) (1916)
var datter af HRS Ejvind Møller (1891) og Esther Heilmann (1891). Tøse var den ældste af tre børn (Jau og Inger).

Ejvind Møller's far Ernst Møller var også advokat - og lidt af en mystiker og filosof, der gik ind for højere kinesisk religiøs filosofi, men også var stærkt interesseret i det danske sprogs udvikling (bogudgivelser: "Oldmester", "Dansk Sprogavl"). Esther Heilmanns far hed Frederik Heilmann (1848), forpagter af præstegårdsjordene til Ejlby og ejer af Vigelsø i Odense Fjord.

Maleren Gerhard Heilmann har forsket i slægten og udgivet den rigt illustrerede bog “Slægten Heilmann”. Thal-Jantzen, som holdt til på Havreholm, har desuden udgivet en slægtsbog for “de ni søstre” og drengene på Broløkke-silhuetten.

Tøse fik aldrig en uddannelse, men kunne alle sy-fagets kringelkroge, snedkerere og maskinskrive - og hun var go’ til det.

Tøse blev efter skilsmisse fra Frede gift med ungdomsvennen, teknikumingeniør Kjeld Larsen (direktør på Maskinfabrikken Rannie A/S, som fremstillede mejerimaskiner), med hvem hun fik børnene Rikke (Njust) og Lars Ulrik Larsen, begge uddannede arkitekter. Majken forblev i hjemmet på Høyrups Alle i Hellerup  - Sten blev sendt på kostskole.

Tøse er begravet i fællesgrav på Tibirke kirkegård.

 

 

 

Billedserier

Diverse

Website_Design_NetObjects_Fusion


Alle fotos på billedsider:
©Sten Utke

Puglia, Italia
Roma - i hælene på Thorvaldsen
Roma på godt og ondt
London & Oxford
Toscana
Danmark dejligst
Gammelt dansk
Colli Albani - Albanerbjergene
Lidt Sverige
Venezia
Campania, Italia

Willys Place i Vester Voldgade
Nødebo Kostskole i 50’erne
Disco på den gamle færgekro
Tibirke Bakker
Klammerhøj i Tibirke Bakker
Gamle kuffertmærker
Billedbunken
Aner
Anegalleri
Surt og Sødt
Gamle biler

 

 

 

 

 

 

 

Sten Utke | Langebjergvej 204A | DK-3050 Humlebæk | 3025 4894