Aner

 

Heilmann’s aner

 

Den ældste gren af familien Heilmann kan med sikkerhed føres tilbage til slottet Birstein i Isenburger mellem Fulda og Frankfurt i Tyskland, hvor Wolf Ernst Heilmann var slotsforvalter. Han blev født ca. 1614. Det ældste kendte led i stamtavlen på min moders side er imidlertid Hr. Mikkel Pedersen (ca. 1445) til slægtsgården Cane = Kannegård, senere (1768): "Rantzausgave", 7 km NV for Odder.


(kilder: Georg og Rita Kundwall,
Gerhard Heilmann og Thal-Jantzen).

 

Thal-Jantzens
slægtsbog (pdf)

 

Brolykke dengang

 

Frede Lauritzen & Tøse med Sten og Majken, Løvspringsvej i Ordrup, 1944.
(foto: Skat-Madsen)

 

 

 

Frede og krigen _

 

Under krigen var LA, som han blev kaldt, efterretningsagent i modstands-
bevægelsen og var knyttet til en celle i det nordlige København. Hjemmet i Ordrup var ofte præget af overnattende folk, der skulle skjules, bl.a. Hans Kirk (“Fiskerne”) med dæknavnet Sten, samt flere illegale englændere og amerikanere på vej til Sverige. LA havde ved krigens afslutning flere bevogtningsopgaver, hvor han sammen med lærerkollega Lomholt-Thomsen bevogtede tysksindende fanger, som var interneret på kommunens skoler.

Kort efter krigsafslutningen deltog han i to hjælpekonvojer + en inspektionstur med Dansk Røde Kors til Beograd i Jugoslavien med lægeligt udstyr, 2. tur som convoyer.

 

 

Frede og rejserne _

 

På Vestre Borgerdyd Gymnasium stiftede LA en populær rejseklub, der i mange år befordrede hundredvis af skolens elever på rejser overalt i Europa to gange om året.
 

 

Broløkke-silhouetten

 

 

Den store Brolykke-silhouet *), udført af silhouetteur Franz Liborius Schmitz. Den er for mange år siden trykt som litografi i begrænset oplag hos Dyva & Jeppesen med farvet baggrund. Her finder man hele familien Utke (ca. 1820) fra gården Brolykke ved Hverringe nær Kerteminde på Fyn med alle 13 børn. Faderen er Johan Frederik Utke (landmåler, søn af indvandrer fra Tyskland) og moderen er Sophie Hedevig, datter af pastor Heilmann, Kerteminde. Nr. 3 fra venstre på silhouetten er min tipoldemor, Adolphine Wilhelmine Charlotte Utke f. 1816, d. 1900. Den store hund hed Bonceur.

*) Gerhard Heilmann skriver i “Slægten Heilmann” om Brolykkesilhouettet:
 Den store Brolykkesilhouet er klippet i tre forskellige gange med adskillige års mellemrum. Det første grundlag er rimeligvis opstået i 1807, da Augusta var ganske lille.  Det er hende, der sidder på moderens Skød.  På dette tidspunkt bestod børnene af Søren, Hans, Sophie, Karen, Thrine, Lise, Frederikke, Henriette, Ernst, Frits og Augusta.  De genfindes let på billedet i mindre og mindre udgaver.  Hans står med hunden Semire, men navnlig Ernst er en kostelig buksetrold, både stilling og figur er lige ypperligt grebne.  Moderen med den lille Augusta danner en nydelig gruppe; linierne i hendes hoved og hals er komplet henrivende.
Mange år efter, vistnok først i tyverne, kom Jacob og Petrea til - de står længst tilhøjre - og endelig efter endnu nogle års forløb, Adolphine, der er født 1816.  Hun er som en halvvoksen pige stillet foran moderen.  Mellem Hans og Adolphine er der i virkeligheden en aldersforskel af 20 År; på billedet ser det ud, som om de kunne være lige gamle.

 

Far _

 

Frede Lauritzen
(1905)
, søn af Gudrun Wenniche og hotelejer Lorenz Nielsen, Hotel Cosmopolite i København. Gudrun var ansat som sekretær på hotellet.

Frede blev født i "dølgsmål" i Århus og bagefter adopteret til DSB-funktionær Søren Lauritzen og hans hustru Sofie i Århus, hvor han fik en god, kærlig, kristen og retlinet opdragelse og pleje.
Frede Lauritzen blev student fra Århus Kathedral Skole og var ivrig FDF spejder en del af sin ungdom.

Han blev senere ansat som adjunkt på Vestre Borgerdyd Gymnasium, Helgolandsgade 6 i København, hvor han underviste i naturfag indtil han blev såkaldt “superlektor”.

Frede Lauritzen var også i mange år aktiv i bl.a. Danmarks Skiforbund, Naturfredningsrådet, Friluftsrådet og Dansk-Jugoslavisk Forening.

 

Anne Ulrikka og Frede blev gift i 1937. Forinden havde Frede været gift tre år med skuespillerinden Karen Martha Meyer (1911-1968).

Sten blev det førstefødte afkom  (1938) - nogle år efter fødtes Majken (Majken “Mikka” Heilmann bor 2023 i Århus bymidte og har tre voksne børn: Søren, Jeppe og Sofia).

Frede blev senere gift med den myndige, men omsorgs- og indsigtsfulde arkitekt Eli Bold Storgaard, med hvem han oplevede gode og oplevelsesrige år med mange rejser og med fast bopæl i Classens Have på Østerbro i København.

Frede er begravet i fællesgrav ved Erik Heides kors på “ø’en” ved Humlebæk Kirke - med udsigt til Hveen og Sverige.

 

Mor h

 

Anne Ulrikka Møller
(kaldt TØSE) (1916)
var datter af HRS Ejvind Møller (1891) og Esther Heilmann (1891). Tøse var den ældste af de tre børn (Anne, Inger Arendse, Johan Ernst (Jau).

Ejvind Møller's far Ernst Møller var også advokat - og lidt af en mystiker og filosof, der gik ind for højere kinesisk religiøs filosofi, men også var stærkt interesseret i det danske sprogs udvikling (bogudgivelser: "Oldmester", "Dansk Sprogavl").

Esther Heilmanns far hed Frederik Heilmann (1848), forpagter af præstegårdsjordene til Ejlby og ejer af Vigelsø i Odense Fjord. Han døde på øen, voldsomt kvæstet af en mølle.

Maleren Gerhard Heilmann (ham med pengeseddelserien (1910), hvor “plovmanden” indgår, har forsket i slægten og udgivet den rigt illustrerede bog “Slægten Heilmann”. Thal-Jantzen, som holdt til på Havreholm, har desuden udgivet en slægtsbog for “de ni søstre” og drengene på Broløkke-silhuetten.
I 2023 udkom den billedrige “Lennard Vilhelm Utke Heilmann og hans slægt” skrevet af Thomas Heilmann og udgivet på eget forlag. Bogen omhandler det meste af slægtens personer og historie.

Tøse blev efter skilsmisse fra Frede Lauritzen gift med ungdomsvennen, teknikumingeniør Kjeld Larsen (direktør på den delvist familieejede “Maskinfabrikken Rannie A/S”, som fremstillede mejerimaskiner), med hvem hun fik børnene Rikke (Njust) og Lars Ulrik Larsen (egen tegnestue), begge uddannede arkitekter.
Tøse er begravet i fællesgrav på Tibirke kirkegård.

 

 

 

 

Billedserier

Diverse


Alle fotos på disse
billedsider:
©Sten Utke

Billedbunken
Tibirke Bakker
 

Willys Place i Vester Voldgade
Nødebo Kostskole i 50’erne

Gamle kuffertmærker
Billedbunken
Aner
Anegalleri
Surt og Sødt
 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Utke | Langebjergvej 204A | DK-3050 Humlebæk | 3025 4894